Egen bakgrund i Teams

Många använder Microsoft Teams nu för att hålla kontakten med kollegor och familj från hemmakontoret. En kul och användbar funktion är att programmet kan lägga in en bakgrund som ersätter det stökiga rummet där du sitter och jobbar. Tyvärr är urvalet av bakrunder begränsat och man vill ju inte komma in på ett möte med[…]