2018-07-10

Hosting & Drift

Låt oss drifta din server till en förmånlig månadskostnad!

Vi har valt att använda Microsoft Azure för drift av servrar och webbapplikationer.

Vi kontrollerar att systemet hålls uppdaterat, skyddat och fungerar som det ska och förslår vid behov åtgärder. Med hjälp av fast kommunikation mellan vårt driftcenter och ert företag har vi möjlighet att ha full kontroll på systemen.
– Möjlighet till arbete på distans, t ex installationer och konfiguration av servern.
– Kontroll av serverns funktionalitet och prestanda.
– Förslag till åtgärder i syfte att förebygga incidenter och problem eller möta kommande krav.
– Initiering av åtgärder i syfte att lösa incidenter.
– Dokumentation av systemet och genomförda förändringar.
– Halvårsvis rapportering av systemets driftsstatus och kapacitet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!